Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenrening Albano/Roslagsvägen

Åtgärd TEMA.3.11.1.3

I samband med den pågående planeringen av utvecklingen av den så kallade Vetenskapsstaden och området Norra Albano så har Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram förstudier för rening av vägdagvatten från de större vägarna i utvecklingsområdet.

Ombyggnaden av området leder till högre trafikbelastningar. Rening av dagvatten är en prioriterad åtgärd för att minska belastningen i Brunnsviken. Tre åtgärder föreslås:

  • Söder om Albanohöjden föreslås dagvatten att renas i ett underjordiskt magasin
  • Dagvatten från norra delen av Roslagsvägen och Ruddammsvägen föreslås omhändertas i antingen en damm eller ytterligare ett magasin
  • Dagvattenrening föreslås i växtbäddar i Roslagsvägen samband med ombyggnation avvägen, se bild nedan.

Dagvatten inom detaljplaneområdet Albano ska hanteras lokalt inom plangränserna.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2019-02-06
Vattenområden Åtgärdstyper