Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Åtgärd TEMA.3.11.1.13

En dagvattendamm föreslås vid trafikplats Skogås för att rena dagvatten från centrala Skogås. Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från stora delar av centrala Skogås leds i en 1000/1600-ledning västerut till Magelungen. I anslutning till Österleden, Gamla Nynäsvägen och trafikplats Skogås finns stora öppna ytor som bedöms vara lämpliga för dagvattendammar. De två östligaste ytorna ägs av Huge fastigheter AB och ingår i planen för Entré Skogås. De är delvis planlagda för behandling av dagvatten från planområdet, men detta skulle eventuellt kunna kombineras med behandling av uppströms dagvatten. Ytan närmast Nynäsvägen (Västra Skogås 1) ägs av kommunen. Anläggningen bör stämmas av med planhandläggare samt miljöplanerarkonsult för området.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
Uppdaterad: 2019-02-06
Åtgärdstyper