Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Spångavägen-Dagsverksvägen

Flygbild fördröjningsmagasin Spångavägen/Dagsverksvägen
Flygbild fördröjningsmagasin Spångavägen/Dagsverksvägen
Åtgärd TEMA.3.11.1.4

En dagvattenledning vid Bromstenvägen/Dagsverksvägen kan dimensioneras om så att den fungerar som ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Magasinet bidrar till att minska riskerna för översvämningar i närområdet.

Kulverten, som är 470 meter lång, kan rymma 1880 m3 vatten. Utloppet stryps med begränsad utloppskapacitet som anpassas för utjämning av 30-års regn. Avledningen av dagvattnet sker sedan succesivt via ett skibord när magasinet är fullt.

Åtgärden är framförallt till för flödesutjämning men en viss avsättning av föroreningar kan ske i magasinet. Eventuellt kan denna åtgärd genomföras samtidigt som den planerade närliggande dammen för fördröjning och rening av dagvatten vid Bergslagsvägen/Fagerstagatan i Kälvesta.

Fördröjningsmagasinet uppskattas ge en reningseffekt på cirka 2 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-31
Åtgärdstyper