Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anläggning för rening av dagvatten utmed Huvudsta strand

Föreslagen dagvattenanläggning
Ritning på föreslagen dagvattenanläggning vid Huvudsta.
Åtgärd TEMA.3.11.5.64

Dagvattenstråk följt av dagvattendamm planeras att rena dagvatten från ett 170 hektar stort område i Solna.

En bergborrad större ledning avleder dagvatten från ett cirka 170 hektar stort område ut i Ulvsundasjön väster om Huvudsta hästgård. Närmast strandkanten går en gång- och cykelväg och innanför den finns ett långsmalt grönområde. Här föreslås ett öppet dagvattenstråk följt av en dagvattendamm.

Ett 90 m långt dagvattenstråk med en anläggningsyta på totalt 600 kvm föreslås dit dagvatten pumpas från den befintliga ledningen. Från stråket leds sedan dagvattnet vidare till en ca 350 kvm stor dagvattendamm. Efter rening i dammen leds vattnet vidare ut i Ulvsundasjön.