Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Åbyvägen

Plats för planerad placering av damm.
Plats för planerad placering av damm.
Åtgärd TEMA.3.11.5.46

Söder om trafikleden Åbyvägen, mellan Liseberg och Östberga, föreslås en damm för att rena dagvatten från främst den kommunala Åbyvägen.

Platsen är en naturlig svacka som behöver fördjupas något. Dammen bedöms ha den minsta effekten av de föreslagna i Årstavikens tillrinningsområde men beräknas också vara enkel och billig att anlägga.

Resultat

Uppskattad effekt: 1,8 kg fosfor, 0,29 kg bly och 0,006 kg kadmium/år.