Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Coop Huddingevägen-Ågestavägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.17

En dagvattendamm föreslås vid Coop Huddingevägen för att rena dagvatten. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Marken bakom Coop vid korsningen Huddingevägen-Ågestavägen ägs av Huddinge kommun och är planlagd för natur och dagvatten (i norra delen). Relativt omfattande schakt kan krävas för att anlägga en dagvattendamm på platsen på grund av att diket är relativt djupt nedskuret.

Åtgärden bedöms kunna minska mängden fosfor till Magelungen med 7-12 kilo/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-04-28