Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Dammträsk

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.1

Två dagvattendammar med renande funktion samt ett meandrande dike har anlagts uppströms Dammträsk. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

I och med exploatering av Kolartorp och stadsdelen Vega behövs åtgärder för att kunna ta emot ökad mängd dagvatten till Dammträsk.

Två nya dammar har anlagts uppströms den befintliga dammen Dammträsk. Först passerar vattnet en renande fördamm där det renas från olja och större partiklar som sand och grus. Vattnet rinner sedan vidare i ett slingrande dike till den övre dammen. Här finns även en brygga som man kan gå ut på. Den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag bibehålls.