Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Farsta ridskola

Åtgärd TEMA.3.11.5.30

En dagvattendamm föreslås i våtmarksområdet norr om hagarna vid Farsta ridskola för att rena dagvatten från delar av Svartvik. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Avrinning från mindre delar av Svartvik avleds via ett öppet dike som skär igenom hästhagar tillhörande Farsta Ridskola. Norr om hagarna mynnar diket i ett våtmarksområde i Magelungens strandzon. Här bedöms finnas möjligheter att anlägga en dagvattendamm med möjligheter till rensning via befintlig gångstig.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Magelungen med ungefär 1 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26