Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Gräsmarksgränd

Åtgärd TEMA.3.11.5.10

En dagvattendamm är föreslagen i parken öster om Gräsmarksgränd för att rena dagvatten från Farsta Strands bostadsområden öster om Ågesta Broväg. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från de centrala delarna av Farsta Strands bostadsområden öster om Ågesta Broväg avleds i en mindre ledning ner genom parken öster om Gräsmarksgränd. En dagvattendamm skulle kunna anläggas på platsen men här finns även andra ledningar och parken används flitigt för lek, rekreation och midsommarfirande. Eftersom det finns ont om parkytor i stadsdelen kan åtgärden behöva avföras.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 3-5kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26