Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Hagsätra trafikplats

Åtgärd TEMA.3.11.5.29

En dagvattendamm föreslås väster om Huddingevägen vid Hagsätra trafikplats för att rena dagvatten från bostadsområdet Ormkärr. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från delar av bostadsområdet Ormkärr avleds ner mot Huddingevägen i en dagvattenledning. Strax väster om Huddingevägen faller marken av och bildar en svagt skålformad svacka. Här bedöms finnas höjdmässiga förutsättningar för att ta fram dagvattnet i slänten och leda ut det relativt ytnära i den skålformade svackan. Utloppet från dammen måste anslutas till dagvattenledningen igen. Den utpekade platsen ligger inom etappområde 1 för planprojektet Fokus Hagsätra-Rågsved och en fortsatt planering och genomförande av åtgärden behöver ske i samråd med pågående exploatering.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 3-5 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26