Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Jutskåran

Området Jutskåran direkt intill Drevvikens södra vik. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Området Jutskåran direkt intill Drevvikens södra vik. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.2

En våtmark föreslås i Jutskåran, söder om Drevvikens södra vik, för att rena dagvatten från Vegaområdet i Haninge. Genom att anlägga våtmarker där dagvattnet fördröjs kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Vid Jutskåran i Haninge kommun är en anläggning för behandling av dagvatten planerad innan det når Drevviken. Anläggningen blir ett komplement till den behandling av dagvatten som sker inom respektive detaljplan i tillkommande bebyggelse uppströms.
I anslutning till dagvattendammen planeras även en utveckling av det omkringliggande strandnära våtmarksområdet intill Drevviken. Ett gestaltningsprogram för området har tagits fram.