Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Kortvingevägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.22

En dagvattendamm är föreslagen söder om Masselkärrsvägen för att rena dagvatten från bostäderna på Kortvingevägen. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från bostäderna på Kortvingevägen avleds i en liten dagvattenledning till ett litet öppet dike ner mot Kräppladiket. Även om reningspotentialen är liten bedöms det finnas goda möjligheter för att gräva fram en damm här.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med mindre än 1 kg per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04