Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Åtgärd TEMA.3.11.28.24

Två förslag finns till placering av dagvattendammar söder om Magelungsvägen och vid Fågelviksbacken för att rena dagvatten från delar av Fagersjö. Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från delar av Fagersjö avleds i en ledning utmed Magelungsvägen och mynnar längre söderut i en smal dalgång mellan Fagersjö och Fågelviksbacken där det finns en liten gräsyta närmast sjön lämplig för anläggande av en dagvattendamm. Stockholm Vatten och Avfall har påbörjat en utredning kring utförandet av anläggningen i samråd med planprojektet för Magelungens strand och med planerna på utvecklingen av det strandnära parkområdet. Här finns stora naturvärden kopplade till bl.a. groddjur och i östra delen ligger en groddamm. Även den ovanliga jätteröksvampen växer vid platsen.

Följer man ledningen längre upp från mynningen finns där en långsmal relativt stor gräsyta på södra sidan mellan bilvägen och gång- och cykelvägen där en dagvattenanläggning tidigare planerades. Tekniska förutsättningar försvårar dock genomförandet liksom planerad exploatering på området.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26