Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Rågsvedsvägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.20

En dagvattendamm eller våtmark föreslås i snårskogsområdet i dalgången mellan Rågsved och Högdalen. Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Nedanför Rågsvedsvägen i dalgången mellan Rågsved och Högdalen ligger ett låglänt snårskogsområde med upplagsytor m.m. Här passerar dagvatten från stora delar av Rågsved i en stor dagvattenledning. Möjligheterna att anlägga en dagvattendamm eller våtmark här bedöms vara goda men det finns en del oklarheter kring befintlig teknisk infrastruktur såsom vatten- och fjärrvärmeledningar. Vid planering av åtgärden behöver hänsyn tas till att det finns osäkerheter kring hur platsen kommer att utvecklas i framtiden.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 12-20 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26