Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Nordmarksvägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.27

En dagvattendamm föreslås nedanför slänten söder om Nordmarksvägen för att rena dagvatten från Östra Farsta strand. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från flerbostadshusområden i östra Farsta strand leds i en ledning nedför slänten söder om Nordmarksvägen. I strandskogen nedanför slänten finns en yta där en mindre damm skulle kunna anläggas. Ytan är dock viktig som rekreationsområde för de boende på Edö vård- och omsorgsboende och av den anledningen kan åtgärden behöva avslås. Skulle ändå en vidare utredning av åtgärden bli aktuell behövs samordning med den planerade upprustningen av strandpromenaden längs Magelungen.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 4-6 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26