Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Remivägen

Gräsyta framför Stortorp bygdegård där en dagvattendamm kan anläggas. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Gräsyta framför Stortorp bygdegård där en dagvattendamm kan anläggas. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.11.5.14

En dagvattendamm föreslås på gräsytan mellan Printz Väg, Bygdegårdsvägen och Drottningvägen i Huddinge för att rena dagvatten från Stortorp. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Stora delar av området Stortorp och Trångsund i Huddinge avvattnas via två dagvattenledning som senare kopplas samman till en ledning som mynnar nära Stortorpsbadet vid korsningen mellan Hagenvägen och Klättstigen. En reningsanläggning för dagvatten nära Stortorpsbadet bedöms inte vara ett reellt alternativ. En stor gräsyta finns dock tillgänglig inklämd mellan Printz Väg, Bygdegårdsvägen och Drottningvägen, där dagvattnet från den mindre av de två dagvattenledningarna skulle kunna tas fram för behandling i en dagvattendamm. Hänsyn behöver tas till Stortorps bygdegård med tillhörande festplats. Efter behandlingen behöver vattnet återföras till ledningen för vidare avrinning mot Stortorpsbadet.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 3-5 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-25