Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Rödkindavägen

Åtgärd TEMA.3.11.5.11

En dagvattendamm föreslås i strandkanten väster om Rödkindavägen för att rena dagvatten från västra Farsta strand. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

En dagvattenledning som avvattnar delar av västra Farsta Strand går i Rödkindavägen och mynnar i strandkanten nedanför vändplanen i söder. Här är ont om plats men möjligheter bedöms finnas att ta fram dagvattnet i slänten och leda det till en mindre dagvattendamm. För att få plats kan gångstigen behöva flyttas på eller modifieras. Närheten till badplatsen intill tillför eventuellt ytterligare ett motiv till en dagvattenreningsåtgärd på platsen. Åtgärden behöver samordnas med utvecklingen av Farsta strandpark då den markerade platsen kommer vara en entré till parken.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 2-3 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-26