Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Snösätra

Åtgärd TEMA.3.11.5.12

En dagvattendamm föreslås vid betesmarken söder om Snösätra för att rena dagvatten från södra delen av verksamhetsområdet. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvatten från södra delen av Snösätra verksamhetsområde avleds till ett litet öppet dike som löper igenom fårbetet och mynnar i Kräppladiket. Här finns goda möjligheter att anlägga en dagvattendamm. Frågan om åtkomst för rensning av sediment behöver dock lösas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med förvaltaren av Rågsveds naturreservat.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med mindre än 1 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04