Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Solvik, Fållan

Åtgärd TEMA.3.11.5.55

Dagvatten från delar av västra Trångsund leds i en dagvattenledning österut till Magelungens östra del. Mellan villabebyggelsen vid Fållan och Magelungen finns öppna gräsytor som bedöms vara lämpliga för en dagvattendamm.

I anslutning till ledningen finns ett utjämningsmagasin enligt den inventering av anläggningar som Huddinge kommun låtit göra, men information om anläggningens storlek och funktion är oklar. Marken är privat och en anläggning kan bara genomföras efter att det avtalats med markägaren.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 9-15 kg/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04