Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendammar vid Nykroppagatan

Åtgärd TEMA.3.11.5.54

En eller flera dagvattendammar föreslås på de öppna parkytorna norr och söder om Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan för att rena dagvatten. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Dagvattnet går i en ledning under Magelungsvägen och mynnar vid Farstanäsbrons norra fot. På både norra och södra sidan av Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan, väster om Farsta idrottsplats, finns öppna parkytor som kan rymma dammar för dagvatten från västra Farsta. Inom arbetet för planområdet Magelungens strand planeras en parkyta i form av en ”pelouse” väster om idrottsplatsen. Stockholm Vatten och Avfall har påbörjat en utredning av åtgärdsplatsen närmast sjön och utformningen av åtgärden sker i dialog med planprojektet och utvecklingen av parken. Den åtgärdsplats som ligger norr om Magelungsvägen är relativt svårtillgänglig på grund av djupt liggande ledningar och ledningskonflikter vilket kan göra den mindre lämplig för dagvattenanläggning.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 2-3 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04