Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm, flödesutjämning och rening, Kälvesta grönyta

Flygfoto Kälvesta Grönyta
Flygfoto Kälvesta Grönyta
Åtgärd TEMA.3.11.28.58

Damm för fördröjning, flödesutjämning och rening vid Kälvesta bollplan.

En öppen dagvattenlösning för fördröjning, flödesutjämning och rening på en grönyta i anslutning till Kälvesta Bollplan. Botten på dammen behöver utföras med gummiduk för att minska föroreningspåverkan på grundvattnet. En pumpstation installeras i anslutning till anläggningen. Steg för oljeavskiljning placeras efter anläggningen. Fördröjningsvolymen uppskattas till cirka 1800 kubikmeter.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-26
Vattenområden Åtgärdstyper