Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm Kälvesta grönyta

Flygfoto Kälvesta Grönyta
Flygfoto Kälvesta Grönyta
Åtgärd TEMA.3.11.5.58

En öppen dagvattenlösning för fördröjning, flödesutjämning och rening föreslås på en grönyta i anslutning till Kälvesta Bollplan.

Botten på dammen behöver utföras med gummiduk för att minska föroreningspåverkan på grundvattnet. En pumpstation installeras i anslutning till anläggningen. Ett steg för oljeavskiljning placeras efter anläggningen. Fördröjningsvolymen uppskattas till cirka 1800 kubikmeter.

Ledningar i området behöver skyddas och en dagvattenledning kan behöva läggas om. Åtgärden behöver utredas integrerat med det föreslagna magasinet under intilliggande bollplan för att få fram bästa lösning för flödesutjämning och rening.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-14