Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm vid Fagerstagatan-Högforsgränd

Flygfoto Kälvesta Grönyta Fagerstagatan/Högforsgränd
Flygfoto Kälvesta Grönyta Fagerstagatan/Högforsgränd
Åtgärd TEMA.3.11.28.57

Damm Fagerstagatan/Högforsgränd

En damm för fördröjning och rening av dagvatten från industrimark/lastbilsterminal föreslås i Lunda. Ett tjockt lerlager medför att risken för föroreningsspridning till grundvattnet är låg. En pumpstation behöver installeras i anslutning till anläggningen och ett steg för oljeavskiljning placeras efter anläggningen.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-17
Vattenområden Åtgärdstyper