Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dammar Bergslagsvägen/Fagerstagatan

Flygfoto Dammar Kälvesta, Bergslagsvägen/Fagerstagatan
Flygfoto Dammar Kälvesta, Bergslagsvägen/Fagerstagatan
Åtgärd TEMA.3.11.5.62

Dammar för fördröjning och rening av dagvatten från Bergslagsvägen föreslås på en befintlig parkeringsyta och en angränsande grönyta.

Botten på de föreslagna dammarna behöver utföras med gummiduk för att minska föroreningspåverkan på grundvattnet. En pumpstation behöver installeras i anslutning till anläggningen. Ett steg för oljeavskiljning placeras antingen före pumpstationen eller efter anläggningen.

I området finns bland annat fjärrvärmeledningar och huvudvattenledningar som behöver skyddas under byggnationstiden. Fördröjningsvolymen uppskattas till cirka 1500 kubikmeter.

En samlad förstudie har gjorts för flera dagvattenåtgärder i området kring Lunda. Förutom denna åtgärd ingår en damm, Fagerstagatan/ Högforsgränd, ett magasin under Kälvesta bollplan och en öppen dagvattenlösning/damm inill Kälvesta bollplan. Sammanlagt uppskattas dessa åtgärder bidra till att minska utflödet av fosfor till Bällstaån med 37 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-01-30