Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Allévägen

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Åtgärd TEMA.3.11.5.36

En våtmark, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås nära vändzonen på Allévägen.

Våtmarken kan rena dagvatten från ett stort avrinningsområde, som idag leds dit i en befintlig dagvattenledning. Våtmarken ger även skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.
Våtmarken uppskattas kunna ta hand om 6,7 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04