Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Lillsjön

Åtgärd TEMA.3.11.5.63

För att förbättra vattenomsättningen i Lillsjön bör det utredas om tillrinnande dagvatten kan ledas om via våtmark.

Vattenomsättningen i Lillsjön behöver förbättras, även om detta kan innebära en något ökad föroreningsbelastning.

Delar av sjöns naturliga tillrinning leds idag efter utjämning till Bromma avloppsreningsverk. Anledningen är att det bräddar spillvatten från en avloppspumpstation till utjämningsmagasinet, samt att det finns misstanke om spillvattenpåverkan uppströms. För att förbättra förutsättningarna i Lillsjön bör det utredas om tillrinnande dagvatten kan ledas ytligt, förslagsvis via en våtmark och sedan till Lillsjön utan att blandas med vattnet från avloppspumpstationen. Som del i utredningen behöver felkopplingar spåras uppströms för att utreda misstankar om att dagvattnet är påverkat av spillvatten.

Inom planprogrammet för exploatering av Riksby har duplicering av ledningsnätet diskuteras. Om detta blir aktuellt bör åtgärder för Riksby samordnas med denna åtgärd.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-14