Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning av sediment i Ulvsundasjön

Fällning pågår.
Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken. Foto Mikael Lindell
Åtgärd TEMA.3.11.4.9

En fosforfällning föreslås för att minska fosforläckaget från sediment till vatten i Ulvsundasjön. Åtgärden är ett sätt att restaurera övergödda sjöar som har för hög halt av lättrörlig fosfor i sedimenten.

Fosforfällning av sediment i Ulvsundasjön är en åtgärd som kommer att ge en tydlig effekt på vattenkvaliteten, med en snabb minskning av fosforhalter i vattnet och ett ökat siktdjup.

Fosforfällning har genom åren genomförts i flera av småsjöarna i Stockholms stad med gott resultat. Den vanligaste metoden vid fällning är att tillsätta ett aluminiumsalt direkt i sedimenten eller i bottenvattnet i sjöns djupa delar. Under 2019 och 2020 fälldes bottenvattnet i Brunnsviken och Djugårdsbrunnsviken.

För att fosforfällningen ska stå sig över tid bör åtgärder som minskar den externa belastningen först genomföras, annars kommer effekten av fällningen endast att vara tillfällig. Ulvsundasjön föreslås därför bli aktuell för fällning först efter att uppströmsåtgärder genomförts. Anledningen till detta ställningstagande är att omfattningen på den interna belastningen inte är lika stor som i exempelvis Brunnsviken och Magelungen.

Reningseffekten uppskattas till cirka 40-80 kilo fosfor per år.