Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning med aluminium i Drevviken

Åtgärd TEMA.3.11.4.1

För att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen genomförs en fosforfällning i Drevviken. Genom att binda den fosfor som frigörs från sedimenten minskar fosforhalten i vattnet och därmed minskar även övergödningen.

Åtgärden påbörjades sommaren 2022 och är planerad att vara klar 2023. Den genomförs av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med Stockholms stad, Huddinge kommun och Tyresö kommun. Den är en av de viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska övergödningen och för att sjön ska uppnå god vattenstatus.

Fällning med aluminiumklorid är en beprövad metod som går ut på att binda fosforn i sedimenten eller i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödningen. Åtgärden förväntas på kort tid ge lägre fosforhalter i vattnet, minska algblomningarna och ge en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup. Principen för fällning är densamma som vid dricksvattenframställning och metoden används för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar såväl i Sverige som internationellt.

För att effekten av fällningen inte enbart ska vara tillfällig är det viktigt att samtidigt minska tillförseln av fosfor från land. I det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken redovisas ett stort antal åtgärder med syfte att även minska belastningen från land. De uppströms liggande sjöarna Orlången och Trehörningen i Huddinge kommun samt Magelungen har genomgått fosforfällning och är nu färdigbehandlade med gott resultat.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-25