Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ältasjön

Flygbild på Ältasjön
Flygbild på Ältasjön
Tema TEMA.3.1.14

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: God

Ältasjön är en stor, grund och näringsrik sjö. Den sydvästra fjärdedelen tillhör Stockholm och ingår i Flatens naturreservat. Resten av sjön tillhör Nacka kommun. Den västra delen av Nackas del ingår i Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Ältasjön, rening av trafikdagvatten från Tyresövägen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Ansluta enskilda avlopp i Nacka till kommunalt VA

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Nacka kommun

Miljöövervakning och utredning

6

Genomförd
Närsaltsbudget och åtgärdsförslag för Ältasjön

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2014

Nacka kommun

Miljöövervakning och utredning

7

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdprogram för Ältasjön

Planerad

Miljöövervakning och utredning

Tema