Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Åtgärd TEMA.3.1.18.24

Genom avrapporteringen av Handlingsplan Badvatten i december 2007 (se länk nedtill) gavs Miljöförvaltningen i uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden att fullfölja badvattenprovtagningen vid åtta nya platser för strandbad under 2008. Provtagning har därmed skett under två badsäsonger vid samtliga föreslagna nya badplatser. Ytterligare en plats, Fagersjö, har tagits med i redovisningen då badvattenkvaliteten hade undersökts där under två tidigare år, 2005-2006.

Följande vattenområden/platser har provtagits:

  1. Östra Mälaren: Fredhäll, Gröndal (Ormberget), Hägerstenshamnen (Örnberget), Hässelby Strandbad, Reimersholme.
  2. Årstaviken (Tanto)
  3. Riddarfjärden (Rålambshovsparken)
  4. Drevviken (Skrubba friluftsbad)

Resultat

Generellt visar bedömningen av enskilda prov på en god badvattenkvalitet. Otjänliga prover är endast uppmätta vid två platser, fem stycken vid Rålambshov samt ett vid Hässelby strandbad. Även klassificeringen baserat på bakteriologiska undersökningar från flera badsäsonger visar en generellt god badvattenkvalitet vid de nya platserna. Samtliga utom två av platserna klassificeras som utmärkt badvatten. De två platser som ej klassificeras som utmärkt är Rålambshov och Hässelby strandbad som klassificeras som dålig respektive tillfredställande. För mer info, se länk nedtill.

Ur bakteriologisk synvinkel har Miljöförvaltningen ingen invändning mot att inrätta bad på någon av de föreslagna platserna, förutom Rålambshov där badvattenkvaliteten i dagsläget bedöms vara för dålig. Miljöförvaltningen rekommenderar dock att avvakta ytterligare ett års provtagning innan beslut tas om inrättande av officiellt strandbad vid Tanto samt Hässelby strandbad.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2018-04-20