Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.12.4

Här presenteras åtgärder som genomförts i och i närheten av Årstaviken.

Vidtagna åtgärder har medfört att sjöns värden för rekreation, biologisk mångfald, vattenkvalitet förbättrats samt till bättre kunskap om miljön i sjön.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Nytt strandbad vid Tanto

Genomförd

2011

Exploateringskontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning

Genomförd

1

Genomförd
Årstaviken, fördjupad undersökning av vattenkvalitet

Genomförd

2009

Stockholm Vatten och Avfall