Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.18.1

Det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet för Årstaviken finns att ladda ner här.

Årstaviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status. För att nå miljökvalitetsnormerna har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Trekanten. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Årstaviken i första hand de tekniska nämnderna, stadsdelsnämnden och SVOA.

Uppdaterad: 2022-08-17