Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.12.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Årstaviken. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2022.