Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.3.1.12.2.14

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt nickel i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag baseras biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs baserat på filtrerade halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Görväln

 0,73

2022

1

Riddarfjärden

 0,73

2022

2

Ulvsundasjön

 0,68

2022

3

Bällstaån

 0,67

2022

4

Årstaviken

 0,66

2022

5

Fiskarfjärden

 0,66

2022

6

Drevviken

 0,58

2022

7

Magelungen

 0,46

2022

8

Flaten

 0,39

2022

9

Långsjön

 0,36

2022

10

Råcksta Träsk

 0,33

2022

11

Trekanten

 0,31

2022

12

Sicklasjön

 0,24

2022

13

Ältasjön

 0,13

2022

14

Judarn

 0,08

2022

15

Kyrksjön

 0,07

2022

Datakälla: Gränsvärdet för kemisk status är 4 ug/l (biotillgänglig halt) enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Når ej god status

>4,00 µg/l

1

 God status

<4,00 µg/l