Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anlägga risvase

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Åtgärd TEMA.3.1.17.1.12

Risvasar är en form av fiskevård med lång historisk tradition. Syftet med projektet var att gynna sjöarnas reproduktion av fisk. Risvasar utgör lekplats och substrat för rom, skydd för rom och yngel samt uppväxtplats för fisk. Projektet finansierades av Idrottsförvaltningen och Länsstyrelsen via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Arbetet utfördes av Idrottsförvaltningen i samarbete med Sportfiskarnas stockholmsdistrikt och Stockholms stads sk. Fornminnesgrupp.

Resultat

Under vintrarna 2006 och 2007 anlades totalt 11 st risvasar i följande Stockholmssjöar: Magelungen, Drevviken, Flaten, Judarn, Lillsjön, Råcksta Träsk, Långsjön, Laduviken, Sicklasjön, Ältasjön.

Risvasarna anlades från is på ca 2-3 meters djup, och var av typen "ståndvase". Den genomsnittliga storleken var ca 3 x 3 m. Till varje risvase gick det åt mellan 15 och 30 m3 ris och 4 st 6-7 meter långa störar. Särskilda provfisken bör utföras inom ramen för ordinarie provfiskeprogram och då även genomföras nära risvasarna för att jämföra med övriga delar av sjön.

Under vintern 2008/2009 har en uppföljning gjorts av samtliga risvasar, som har kompletterats med ris efter behov. Samtliga risvasar var välbehållna, förutom den i Sicklasjön. Idrottsförvaltningen uppskattar att denna typ av skötsel bör utföras ca vart 3:e år.