Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lappkärret, nytt utlopp

Åtgärd TEMA.3.1.13.2.4

Utloppet från Lappkärret rann tidigare via dagvattennätet till Henriksdals reningsverk. Ett dike har länge funnits mellan Lappkärret och Lilla Värtan men dikesbottnen ligger ca 0,8 m högre än vattennivån i kärret. Ett nytt utlopp skapades genom att en ledning lades under dikesbottnen på en sträcka av ca 145 m. Utloppet till dagvattensystemet pluggades och hela utflödet går nu via det nya utloppet.

Resultat

Henriksdals avloppsreningsverk har avlastats från ett tillflöde av vatten som är alltför rent för att behandlas i reningsverk och ett temporärt vattendrag har skapats där det förut bara fanns ett torrt dike. Viss tillsyn krävs, främst p.g.a. vegetation vid utloppet.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2008-08-21