Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.3.1.19.2.41

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt nickel i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag baseras biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs baserat på filtrerade halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 0,87

2021

1

Drevviken

 0,76

2021

2

Ulvsundasjön

 0,74

2021

3

Årstaviken

 0,69

2021

4

Riddarfjärden

 0,69

2021

5

Görväln

 0,67

2016

6

Fiskarfjärden

 0,63

2016

7

Magelungen

 0,59

2021

8

Långsjön

 0,48

2021

9

Flaten

 0,40

2021

10

Råcksta Träsk

 0,36

2021

11

Trekanten

 0,31

2021

12

Sicklasjön

 0,24

2021

13

Ältasjön

 0,18

2021

14

Judarn

 0,12

2021

15

Kyrksjön

 0,09

2021

Datakälla: Gränsvärdet för kemisk status är 4 ug/l (biotillgänglig halt) enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Når ej god status

>4,00 µg/l

1

 God status

<4,00 µg/l