Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.19.2.16

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5 procent) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 250

2021

1

Djurgårdsbrunnsviken

 97

2021

2

Drevviken

 78

2021

3

Fiskarfjärden

 56

2016

4

Flaten

 33

2021

5

Görväln

 21

2021

6

Judarn

 17

2021

7

Lilla Värtan

 88

2021

8

Långsjön

 46

2021

9

Magelungen

 31

2021

10

Riddarfjärden

 130

2021

11

Råcksta Träsk

 23

2021

12

Sicklasjön

 53

2021

13

Trekanten

 39

2021

14

Ulvsundasjön

 570

2021

15

Årstaviken

 230

2021

16

Ältasjön

 66

2021

Kommentar

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 1970-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>120 µg/kg

1

 God eller bättre

<120 µg/kg