Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.19.2.16

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5 procent) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2016

210

1

Brunnsviken

2017

230

2

Brunnsviken

2018

1000

3

Brunnsviken

2019

480

4

Brunnsviken

2020

94

5

Brunnsviken

2021

250

6

Djurgårdsbrunnsviken

2011

35

7

Djurgårdsbrunnsviken

2012

3,7

8

Djurgårdsbrunnsviken

2016

160

9

Djurgårdsbrunnsviken

2017

87

10

Djurgårdsbrunnsviken

2018

240

11

Djurgårdsbrunnsviken

2019

130

12

Djurgårdsbrunnsviken

2020

190

13

Djurgårdsbrunnsviken

2021

97

14

Drevviken

2011

1,0

15

Drevviken

2016

100

16

Drevviken

2017

58

17

Drevviken

2018

190

18

Drevviken

2019

37

19

Drevviken

2020

76

20

Drevviken

2021

78

21

Fiskarfjärden

2016

56

22

Flaten

2018

120

23

Flaten

2019

55

24

Flaten

2020

120

25

Flaten

2021

33

26

Görväln

2016

13

27

Görväln

2021

21

28

Judarn

2016

8,4

29

Judarn

2017

37

30

Judarn

2018

45

31

Judarn

2019

15

32

Judarn

2020

5,8

33

Judarn

2021

17

34

Lilla Värtan

2016

89

35

Lilla Värtan

2017

88

36

Lilla Värtan

2018

480

37

Lilla Värtan

2019

210

38

Lilla Värtan

2020

100

39

Lilla Värtan

2021

88

40

Långsjön

2016

25

41

Långsjön

2017

75

42

Långsjön

2018

220

43

Långsjön

2019

96

44

Långsjön

2020

78

45

Långsjön

2021

46

46

Magelungen

2016

35

47

Magelungen

2017

27

48

Magelungen

2018

140

49

Magelungen

2019

30

50

Magelungen

2020

77

51

Magelungen

2021

31

52

Riddarfjärden

2016

90

53

Riddarfjärden

2017

44

54

Riddarfjärden

2018

170

55

Riddarfjärden

2019

86

56

Riddarfjärden

2020

50

57

Riddarfjärden

2021

130

58

Råcksta Träsk

2016

39

59

Råcksta Träsk

2017

23

60

Råcksta Träsk

2018

73

61

Råcksta Träsk

2019

18

62

Råcksta Träsk

2020

10

63

Råcksta Träsk

2021

23

64

Sicklasjön

2019

250

65

Sicklasjön

2020

160

66

Sicklasjön

2021

53

67

Trekanten

2017

98

68

Trekanten

2018

260

69

Trekanten

2019

78

70

Trekanten

2020

94

71

Trekanten

2021

39

72

Ulvsundasjön

2016

110

73

Ulvsundasjön

2017

270

74

Ulvsundasjön

2018

720

75

Ulvsundasjön

2019

260

76

Ulvsundasjön

2020

430

77

Ulvsundasjön

2021

570

78

Årstaviken

2010

290

79

Årstaviken

2011

34

80

Årstaviken

2016

170

81

Årstaviken

2017

220

82

Årstaviken

2018

660

83

Årstaviken

2019

330

84

Årstaviken

2020

170

85

Årstaviken

2021

230

86

Ältasjön

2019

69

87

Ältasjön

2020

63

88

Ältasjön

2021

66

Kommentar

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 1970-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.