Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Görväln

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Tema TEMA.3.1.8.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Görväln.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Ansluta Lambarö till kommunalt VA-nät

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Sluttäckning av Lövstatippen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Tillsynsåtgärder

3

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

5

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

6

Pågående
Åtgärder vid Hässelby strandbad

Pågående

Utredning

Stockholm Exergi