Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.20.2.39

Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(a)pyren i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,00130

1

Brunnsviken

2021

0,00090

2

Bällstaån

2020

0,01038

3

Bällstaån

2021

0,00584

4

Drevviken

2020

0,00249

5

Drevviken

2021

0,00111

6

Flaten

2020

0,00052

7

Judarn

2021

0,00061

8

Kyrksjön

2021

0,00048

9

Lilla Värtan

2020

0,00069

10

Långsjön

2021

0,00071

11

Magelungen

2020

0,00095

12

Riddarfjärden

2020

0,00074

13

Råcksta Träsk

2020

0,00233

14

Råcksta Träsk

2021

0,00066

15

Saltsjön

2020

0,00042

16

Saltsjön

2021

0,00085

17

Sicklasjön

2020

0,00078

18

Trekanten

2020

0,00062

19

Trekanten

2021

0,00062

20

Ulvsundasjön

2020

0,00074

21

Ulvsundasjön

2021

0,00069

22

Årstaviken

2020

0,00102

23

Årstaviken

2021

0,00086

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.