Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(k)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.8.2.43

Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(k)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0038

1

Brunnsviken

2021

0,0028

2

Brunnsviken

2022

0,0010

3

Bällstaån

2020

0,0137

4

Bällstaån

2021

0,0092

5

Bällstaån

2022

0,0210

6

Drevviken

2020

0,0187

7

Drevviken

2021

0,0057

8

Drevviken

2022

0,0010

9

Fiskarfjärden

2022

0,0007

10

Flaten

2020

0,0014

11

Flaten

2022

0,0008

12

Görväln

2022

0,0011

13

Judarn

2021

0,0021

14

Judarn

2022

0,0018

15

Kyrksjön

2021

0,0016

16

Kyrksjön

2022

0,0010

17

Lilla Värtan

2020

0,0016

18

Lilla Värtan

2022

0,0007

19

Långsjön

2021

0,0021

20

Långsjön

2022

0,0014

21

Magelungen

2020

0,0056

22

Magelungen

2022

0,0015

23

Riddarfjärden

2020

0,0053

24

Riddarfjärden

2022

0,0009

25

Råcksta Träsk

2020

0,0025

26

Råcksta Träsk

2021

0,0016

27

Råcksta Träsk

2022

0,0021

28

Saltsjön

2020

0,0020

29

Saltsjön

2021

0,0041

30

Saltsjön

2022

0,0016

31

Sicklasjön

2020

0,0043

32

Sicklasjön

2022

0,0008

33

Trekanten

2020

0,0013

34

Trekanten

2021

0,0020

35

Trekanten

2022

0,0008

36

Ulvsundasjön

2020

0,0023

37

Ulvsundasjön

2021

0,0017

38

Ulvsundasjön

2022

0,0012

39

Årstaviken

2020

0,0036

40

Årstaviken

2021

0,0024

41

Årstaviken

2022

0,0008

42

Ältasjön

2020

28,0000

43

Ältasjön

2021

0,0014

44

Ältasjön

2022

0,0021

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.

Kommentar

Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.