Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Benso(ghi)perylen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.8.2.42

Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Benso(ghi)perylen i ytvatten - årsmaxvärden

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020.
Senaste värdet:
0,001660 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,004660 µg/l (2020).

Kommentar

Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,008200 µg/l

1

 God

<0,008200 µg/l