Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i sediment

Foto av Görväln, Östra Mälaren
Foto: Jenny Pirard
Indikator TEMA.3.1.8.2.36

Fluoranten tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Fluoranten och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning.

Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck använts för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner. Fluoranten är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter.

Fluoranten i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Riddarfjärden

 3,55

2018

1

Lilla Värtan

 1,42

2021

2

Saltsjön

 0,93

2021

3

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,91

2017

4

Årstaviken

 0,58

2018

5

Ulvsundasjön

 0,45

2017

6

Brunnsviken

 0,42

2016

7

Råcksta Träsk

 0,37

2016

8

Trekanten

 0,33

2017

9

Fiskarfjärden

 0,30

1997

10

Judarn

 0,27

2017

11

Lillsjön

 0,19

2002

12

Långsjön

 0,18

2017

13

Flaten

 0,18

2018

14

Drevviken

 0,07

2017

15

Magelungen

 0,07

2017

16

Kyrksjön

 0,06

2017

17

Ältasjön

 0,04

1997

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <2,0 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>2,00 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<2,00 mg/kg