Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.20.2.12

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten
Senaste värdet:
1,4 µg/l (2021).
Utgångsvärde:
2,2 µg/l (2013).

Kommentar

Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>8,6 µg/l

1

 God

<8,6 µg/l