Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.8.2.12

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 1,5

2022

1

Bällstaån

 2,1

2022

2

Drevviken

 2,0

2022

3

Fiskarfjärden

 2,1

2022

4

Flaten

 1,0

2022

5

Görväln

 2,3

2022

6

Judarn

 0,3

2022

7

Kyrksjön

 0,6

2022

8

Lilla Värtan

 1,4

2022

9

Långsjön

 1,2

2022

10

Magelungen

 1,9

2022

11

Riddarfjärden

 2,3

2022

12

Råcksta Träsk

 1,1

2022

13

Saltsjön

 1,7

2022

14

Sicklasjön

 0,9

2022

15

Trekanten

 0,7

2022

16

Ulvsundasjön

 2,3

2022

17

Årstaviken

 2,2

2022

18

Ältasjön

 0,4

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.