Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.8.2.6

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Senaste värdet:
5,7 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
8,3 µg/l (2013).

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>1,1 µg/l

1

 God eller bättre

<1,1 µg/l