Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.20.2.6

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 2,4

2021

1

Bällstaån

 11

2021

2

Drevviken

 1,5

2021

3

Fiskarfjärden

 1,4

2016

4

Flaten

 1,8

2021

5

Görväln

 1,0

2016

6

Judarn

 1,2

2021

7

Kyrksjön

 1,3

2021

8

Lilla Värtan

 2,8

2021

9

Långsjön

 3,7

2021

10

Magelungen

 2,6

2021

11

Riddarfjärden

 0,9

2021

12

Råcksta Träsk

 5,9

2021

13

Saltsjön

 2,8

2021

14

Sicklasjön

 2,4

2021

15

Trekanten

 2,9

2021

16

Ulvsundasjön

 1,9

2021

17

Årstaviken

 2,6

2021

18

Ältasjön

 0,9

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.