Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(a)pyren i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.6.1.48

Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(a)pyren i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,00130

1

Brunnsviken

2021

0,00090

2

Brunnsviken

2022

0,00040

3

Bällstaån

2020

0,01038

4

Bällstaån

2021

0,00584

5

Bällstaån

2022

0,00890

6

Drevviken

2020

0,00249

7

Drevviken

2021

0,00111

8

Drevviken

2022

0,00033

9

Fiskarfjärden

2022

0,00020

10

Flaten

2020

0,00052

11

Flaten

2022

0,00020

12

Görväln

2022

0,00020

13

Judarn

2021

0,00061

14

Judarn

2022

0,00040

15

Kyrksjön

2021

0,00048

16

Kyrksjön

2022

0,00030

17

Lilla Värtan

2020

0,00069

18

Lilla Värtan

2022

0,00030

19

Långsjön

2021

0,00071

20

Långsjön

2022

0,00060

21

Magelungen

2020

0,00095

22

Magelungen

2022

0,00040

23

Riddarfjärden

2020

0,00074

24

Riddarfjärden

2022

0,00090

25

Råcksta Träsk

2020

0,00233

26

Råcksta Träsk

2021

0,00066

27

Råcksta Träsk

2022

0,00060

28

Saltsjön

2020

0,00042

29

Saltsjön

2021

0,00085

30

Saltsjön

2022

0,00060

31

Sicklasjön

2020

0,00078

32

Sicklasjön

2022

0,00050

33

Trekanten

2020

0,00062

34

Trekanten

2021

0,00062

35

Trekanten

2022

0,00030

36

Ulvsundasjön

2020

0,00074

37

Ulvsundasjön

2021

0,00069

38

Ulvsundasjön

2022

0,00050

39

Årstaviken

2020

0,00102

40

Årstaviken

2021

0,00086

41

Årstaviken

2022

0,00050

42

Ältasjön

2020

0,00150

43

Ältasjön

2021

0,00050

44

Ältasjön

2022

0,00057

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.