Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.24.1.44

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg. Koppar förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg.

Kopparhalt i ytsediment

Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)
Senaste värdet:
1 mg/kg (2017).
Utgångsvärde:
1 mg/kg (2017).

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>36 mg/kg

1

 God eller bättre

<36 mg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-09-14