Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.24.1.11

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad)

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
0,10 µg/l (2016).
Utgångsvärde:
0,10 µg/l (2016).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-03-10