Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.24.1.36

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5%) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar.

För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
15 mg/kg (2019).
Utgångsvärde:
8,3 mg/kg (2016).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>75 mg/kg

1

 God eller bättre

<75 mg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-09-28